دوره آموزش زبان فرانسوی در فرانسه

دوره آموزش زبان فرانسوی در فرانسه در مطلب قبل، در مورد تحصیل در فرانسه توضیح دادیم. حال به یکی از شرایط پذیرش تحصیل درکشور فرانسه یعنی دوره فراگیری زبان فرانسوی در کشور فرانسه می پردازیم شما برای تحصیل در برخی از رشته های تحصیلی در فرانسه می توانید زبان انگلیسی را انتخاب کنید اما برای…