مهاجرت تحصیلی

مهاجرت تحصیلی ارشد مجدد بهتر است یا دکتری؟ در بیشتر مشاوره های که با شما عزیزان داشتیم، دنبال کوتاهترین و سریعترین راه برای رفتن بودین و همیشه خواستار این بودین که  یک راه کم دردسر پیش پای شما قرار دهیم. بیشتر متقاضیان مایل به ادامه تحصیل نبوده و خواهان اقدام برای ارشد مجدد هستند. جواب…