تحصیل در خارج

تحصیل در خارج ارشد مجدد بهتر است یا دکتری؟ در بیشتر مشاوره های که انجام می شود غالب متقاضیان دنبال کوتاه ترین و سریعترین راه برای رفتن و خواستار یه راه کم دردسرهستند. و دوستان مایل به تحصیل در مقطع دکتری نبوده و خواهان ارشد مجدد هستند. تعداد کسانی که واقعا قصد تحصیل دارند بسیار…