تحصیل در فرانسه

تجربه زندگی دانشجویی در فرانسه دانشجویانی که در حال تحصیل در فرانسه می باشند در موقعیت های بسیاری تحت تاثیر فرهنگ و و سبک زندگی فرانسه قرار خواهند گرفت ، البته این بدلیل فرهنگ بسیار قدرتمند فرانسوی ها می باشد که حتی بسیاری از کشورهای اروپایی را تحت تاثیر خود قرار داده است . با…