انواع راه های مهاجرت به عمان

انواع راه های مهاجرت به عمان مهاجرت به عمان از طریق سرمایه گذاری: کسانی که کارشان بازرگانی و تجارت با کشورهای منطقه ی خاورمیانه است بر این معتقد هستند که عمان بهشت سرمایه گذاری است. امکان صادرات و واردات بدون محدودیت های بین المللی دسترسی بسیار آسان به بنادر خلیج فارس، اقیانوس هند و خلیج…